Bergstapir


Tapirus pinchaque

Bergstapiren (Tapirus pinchaque) är en av de mindre tapirerna och blir 1,8 meter lång och kroppsvikten varierar mellan 150 och 250 kg. Till skillnad från andra tapirer har den en lång krusig päls. Färgen är svartbrun med ljusare undersida. Läpparna och öronens ytterkanter är skarpt vita. Den lever på höjder mellan 2000 och 4000 meter i Anderna i Colombia, Ecuador, norra Peru och västra Venezuela. Den lever till skillnad mot andra tapirer inte i regnskogar.

Den är mycket sällsynt och praktiskt taget ingenting är känt om dess levnadssätt. Den klassificeras som en utrotningshotad art, starkt hotad enligt IUCN (International Union for Conservation of Nature and Natural Resources).


Skriv en kommentar

Tapirer.se - För dig som vill lära dig mer om tapirer